วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2550

การเรียนโปรแกรม Photoshop

ตัวอย่างภาพที่ตัดเร็จ
ตัวอย่าง Filter Emboss.jpg

ไม่มีความคิดเห็น: