วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550

โทรศัพท์ในแต่ละสมัย

ภาพนี้คือภาพเปรียบเทียบระหว่างโทรศัพท์ในอดีตและปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น: