วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2550

บทกลอนสอนชีวิต

บางครั้งคนเราก็ต้องการมีบทกลอนไว้สอนชีวิตตนเองในขณะที่ตนเองคิดว่าชีวิตกำลังเดินทางไปในทางที่ผิด

ไม่มีความคิดเห็น: