วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550

เครื่องช่วยสอนทางการได้ยินเสียง

หูฟัง Stereo Headphone ไมโครโฟน ไมโครโฟนแบบ, Condensor

ไมโครโฟน


เครื่องขยายเสียงแบบกระเป๋าหิ้วไม่มีความคิดเห็น: