วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2550

สื่อการสอน การใช้สีไม้เนื้อหาที่ครูสามารถนำมาใช้ในการสอนมีดังนี้

What's fruit do you like?

I like babana.

Vocabbulary

Orange ............... ส้ม

Rambutan................. เงาะ

Watermelon................... แตงโม

Mangoesteen............มังคุด

วัตถุประสงค์

เพื่อสอนคำศัพท์และบทสนทนาเรื่องผลไม้

นักเรียนสามารถนำไปใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้

สื่อการสอนนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในช่วงชั้นที่ 1-2

ไม่มีความคิดเห็น: