วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550

ตัวอย่างเครื่องช่วยในการสอนทางการมองเห็น

Projector โปรเจ็คเตอร์
เครื่องฉายสไลด์

เครื่องฉายโอเวอร์เฮดไม่มีความคิดเห็น: