วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550

พระบิดาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย

พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยมาตรฐานเวลาไทย ประวัติศาสตร์เวลาไทย หอเวลาแห่งแรกของประเทศอยู่ที่ไหน การเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แสดงถึงพระอัจฉริยภาพอันที่มาของ การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาของนวัตกรรมไทย สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรก็คือ "ปัญญา" นิทรรศการที่แสดงให้เห็นกระบวนการคิดของพระองค์ในการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาความเป็นอยู่ และแนวทางที่ชาวพสกนิกรจะนำไปประยุกต์ใช้ "ตามรอยพ่อ...คิดต่อยอด" บทบาทของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงสนพระทัยและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศภาพเหตุการณ์จากการวิจัยและรวบรวมจากทุกมุมโลกทำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงผลจากการกระทำของมนุษย์ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพของธรรมชาติ (อังกฤษ) คาราวานวิทยาศาสตร์ที่เดินทางอยู่ในประเทศออสเตรเลียมาให้เยาวชนไทยได้ชมเป็นครั้งแรก โอกาสการเปิดโลกความสนุกกับการเรียนรู้ปรากฏการณ์วิทยาศาสตร์จากชิ้นงานกว่า 30 ชิ้น (ออสเตรเลีย) 7,000 ปีนวัตกรรมจีน ที่มาของเทคโนโลยีของชาติตะวันออก เช่น โอ่งวัดแผ่นดินไหวโบราณ เกวียนวัดระยะ จัดคู่กับ 3,000 ปีนวัตกรรมไทย ความก้าวหน้าด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์ของจีน อุปกรณ์ช่วยคนพิการ ความหลากหลายทางชีวภาพ หุ่นยนต์ และการแพทย์แผนจีน (รอรายละเอียดจากท่านที่ปรึกษากรรณภว์) เก็บตกไอน์สไตน์ ภาพยนต์แอนิเมชั่นที่อธิบายทฤษฎีต่างๆ ของไอน์ไสตน์ในหนึ่งนาที (ไอน์สไตน์) เวทีพับเครื่องร่อนกระดาษ ประลองความสามารถในการแข่งขันเครื่องบินพับกระดาษให้สามารถลอยในอากาศได้นานที่สุด"สัมผัสประสบการณ์อุบัติภัย ใกล้ตัวคุณ!" จำลองสภาพของธรรมชาติ เพื่อสื่อถึงอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก ให้ผู้ชมงานได้สัมผัสด้วยประสบการณ์จริง พร้อมทราบถึงวิธีการป้องกันและเอาตัวรอดอย่างถูกต้องในสถานการณ์ต่างๆ พบกับ 4D Animation และ Media Light & Sound presentation "แผ่นดินไหว มหันตภัยใต้ผืนโลก" ร่วมเหตุการณ์และทดลองประสบการณ์ แผ่นดินไหว แรงสั่นสะเทือนที่น่าหวาดวิตก "สู่ใจกลางอัคคีภัย!" ตื่นเต้นและสัมผัสกับเพลิงไหม้ที่ไฟโหมลุก ไอร้อนและควันไฟ 4D Theatre : "มหาพายุกระหน่ำ ธรรมชาติพิโรธ!" เดินทางเข้าไปสู่กลางมหาพายุกระหน่ำแบบ 4D สังคมสีเขียวบนแนวทางแห่งความเพียง (GREEN ON SUFFICIENCY SOCIETY) พอจำลองภาพสังคม ผ่านจินตนาการและเรียนรู้ ถึงสังคมที่สะอาด ปราศจากมลภาวะ บนเส้นทางแห่งเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นสังคมที่ยึดถือแนวทางของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างพอดี มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ควบคู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่มีความคิดเห็น: